Horganyzott doboz profil

galvaniz kutu profil

GALVAN?ZL? KUTU PROF?L NED?R?

Horganyzott Box profil, horganyzás i?lemi metal malzemenin ya da çelik malzemenin atmosferik korozyona yani paslanma reaksiyonuna kar?? koruma amaçl? yap?lmaktad?r. Galvanizleme i?lemi farkl? galvanizleme metodlar? ile yap?lsa da kutu profil üretim ?ekli gere?i dald?rma galvanizleme yöntemi tercih edilmektedir. Demir çelik malzeme galvanizlemesi öncesinde bütün kaynak i?lerinin bitirilmesi gerekmektedir. Horganyzott doboz profil ‘ler üretim esnas?nda seçilen malzemelere dikkat etti?imizde So?uk haddelenmi? sac veya s?cak haddelenmi? saclardan üretildi?ini farkedeceksiniz. S?cak haddelenmi? rulo sacdan roll form ile ?ekillenmesi ve ard?ndan boyuna kaynaklanmas? ile kutu profil elde edilmektedir. Bu süreçte kaynaklanmas? bitmi? olan kutu profil art?k galvanizleme i?lemine uygun hale gelmi?tir.Özetle galvaniz kutu profillerin antipasl? ya da boyal? kutu profillere göre daha çok tercih edilme sebebi daha uzun ömürlü olu?undan dolay?d?r.

Galvanizli kare profil, galvanizli demir profil, galvanizli kutu profil, galvanizli paslanmaz çelik profil, çelik kare profil, içi bo? çelik profil, kutu profil fiyatlar?

GALVAN?Z KUTU PROF?L ÖZELL?KLERi?

S?cak haddelenmi? rulo çelik saclar?n veya so?uk haddelenmi? çelik rulo saclar?n boyuna kaynaklanmas? sonras? s?cak dald?rma yöntemi üretilmektedir. Galvanizli kutu profil a??rl?klar? ile galvanizsiz kutu profil a??rl?klar? birbirine oldukça yak?nd?r. Galvanizli kutu profil galvaniz kaplamas? yap?l?rken m2 ye dü?en galvaniz kaplama miktar? belirlenebilmektedir.Örne?in Galvaniz kaplamas? 50 gr/m2 ya da 100 gr/m2 kaplamal? galvanizli kutu profil yap?labilmektedir. Galvanizli kutu profil imalat? istanbul ve gebze de yapabilmekteyiz.

GALVAN?Z KUTU PROF?L KULLANIM ALANLARI?

Galvanizli kutu profiller genellikle in?aat, çelik konstrüksiyon ya da konteyner imalat? gibi bir çok farkl? proje de kullan?lmaktad?r. D?? cephe kaplamas?nda, makine imalat?nda, dekorasyon amaçl? iç mekanda alç?pan bölme uygulamalar?nda, çelik çat? veya vs. gibi yap?larda kullan?lmaktad?r. Horganyzott doboz profil ebatlar? standart olarak 50 mm den ba?lamaktad?r. Kal?nl?klar? ve ebatlar? standart kutu profil ebatlar? ile ayn?d?r. ?stenilen farkl? ölçüler ve kaplama kal?nl?klar?na göre de galvanizli demir çelik kutu profil üretilmektedir.

Galvanizli kare profil, galvanizli demir profil, galvanizli kutu profil, galvanizli paslanmaz çelik profil, çelik kare profil, içi bo? çelik profil, kutu profil fiyatlar?
Galvanizli kare profil, galvanizli demir profil, galvanizli kutu profil, galvanizli paslanmaz çelik profil, çelik kare profil, içi bo? çelik profil, kutu profil fiyatlar?
hu_HUMagyar