CNC-Laserschneiden in Ankara

ankara cnc lazer kesim

CNC-Laserschneiden in Ankara her daim güncel ve iyi sac kesim fiyatlar? tesislerimizle hizmetinizdeyiz.

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir.

Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir.

Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r.

CNC-Laserschneiden in Ankara sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

Preise für Laserschneiden? ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir.

Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r.

Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

ankara cnc lazer kesim
CNC-Laserschneiden in Ankara

1. Ihr Computer?n?z?n?Software?n?n? und Hardware? Sie müssen Ihren Computer bereitstellen?n?z?ni?je höher die Verarbeitungskapazität, desto schneller Ihre CNC-Laserschneidmaschine? Arbeit?als?eine Hilfe? es könnte sein.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir.

Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir.

Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi CNC-Laser Maschinenni incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Die meisten Anbieter von Laserschneidmaschinen verkaufen Modelle in verschiedenen Größen. Teurer, größere Objekte zu schneiden? Sie brauchen eine Maschine.

Lazer kesim makinalar? boyutlar?

Laserschneidmaschinen als Standard

1200 x 2500 mm
1500 x 3000 mm
2000 x 3000 mm

anders mögen Größen sein können. Entsprechend den Abmessungen dieser Laserschneidmaschine werden wir die Blechplattenabmessungen verwenden? wird ebenfalls bestimmt.

Standardgrößen für Bleche?

1000 x 2000 mm
1200 x 2400 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

de_DEDeutsch