Κοπή λαμαρίνας με πλάσμα, κοπή μετάλλου με πλάσμα dudullu istanbul τιμές;

plazma sac kesim istanbul,oksijen sac kesim istanbul, cnc sac kesim istanbul, dudulu plazma kesim firmalar?

Τι είναι το Plasma Cutting;

Η κοπή πλάσματος είναι ηλεκτρικό ρεύμα προς αέριο που διέρχεται από ένα στενό άκρο. εφαρμογή? συνεργάζεται με. Τα αέρια που χρησιμοποιούνται στην κοπή φύλλων πλάσματος μπορεί να είναι: άζωτο, αργό, οξυγόνο. Αέρια που χρησιμοποιούνται στην κοπή πλάσματος και οξυγόνου; Καίγεται εύκολα; Ανυψώνεται για αέριο και επιτρέπεται να γίνει αέριο. Το υγρό στον κύλινδρο αερίου Για να καούν εύκολα τα αέρια στην κατάσταση στην κεφαλή πλάσματος, πρέπει να υποβληθούν σε ?ωρίμανση? Αν και δεν είναι υποχρεωτικές, τέτοιες λειτουργίες αύξησαν την παραγωγικότητα; γνωστός. Ο κομμένος μεταλλικός καθρέφτης; βοηθούν τη γείωση ταυτόχρονα; συμβαίνει. Η ηλεκτρική ενέργεια που δίνεται για την κοπή πλάσματος δίνεται στο μηχάνημα πάνω από το εξάρτημα και τη γείωση; γίνεται.

Η κεφαλή από την οποία διέρχεται το αέριο ονομάζεται ακροφύσιο. Το ακροφύσιο πλάσματος λειτουργεί σαν καρμπυρατέρ, είναι ο συνδυασμός του μείγματος αέρα και καυσίμου που περνά μέσα από αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Κεφαλή κοπής πλάσματος; υψηλή ταχύτητα από το ακροφύσιο; Το αέριο κόβει το μέταλλο λιώνοντάς το. Αέριο και ηλεκτρισμός, κεφαλή κοπής πλάσματος; Στερεώνεται σε ένα σημείο με το ακροφύσιο και γίνεται η διαδικασία κοπής λαμαρίνας.

Κάθε μέρα παράγονται καλύτερα μηχανήματα για την κοπή φύλλων πλάσματος. Αέριο? Ένα πιλοτικό τόξο χρησιμοποιείται μεταξύ του ηλεκτροδίου και του ακροφυσίου για ιονισμό και κοπή με το πλάσμα πριν από τη μεταφορά τόξου.

Η άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η χρήση ενός αναφλεκτήρα εκκίνησης (όπως ένα μπουζί) με μια άκρη πυρσού για τη δημιουργία σπινθήρα. Καμία από αυτές τις δύο τελευταίες μεθόδους δεν είναι κατάλληλη ή συμβατή για CNC Plasma Cutting (αυτόματη).

Πώς λειτουργεί η κοπή λαμαρίνας πλάσματος;

μηχανή κοπής πλάσματοςΠώς λειτουργεί????? Για να καταλάβετε ;Τι είναι το πλάσμα; το πιο απλό Ας εξηγήσουμε με την έκφραση. Το πλάσμα είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης. Όπως γνωρίζουμε, η ύλη υπάρχει σε τρεις καταστάσεις: στερεή, υγρή; και αέριο. Πάτωμα? ή s?v? κατάσταση της ύλης, ?s? Όταν αντιδρά με μια τέτοια ενέργεια, η υλική του κατάσταση αλλάζει. Για παράδειγμα, πάτωμα; Μια ορισμένη ενέργεια ρέει στο νερό, δηλαδή στον πάγο. με ?s? φορές από τότε που εφαρμόστηκε s?v? θα γίνει. υγρό κατάσταση του νερού; Αν αφεθεί να δοθεί και να ανέβει η θερμοκρασία, θα μετατραπεί από υγρό σε αέριο (ατμός).

Μετά από αυτό το σημείο; ποσό? Αν αυξηθεί και ανέβει ξανά, το νερό που είναι ατμός, δηλαδή τα αέρια, θα ιονιστεί. Η αέρια ουσία θα γίνει ηλεκτρικά αγώγιμη και θα γίνει πλάσμα. Μηχάνημα κοπής φύλλων πλάσματος, αγώγιμο αέριο; μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από μια πηγή ενέργειας σε αγώγιμο υλικό όπως το μέταλλο. επεξεργάζομαι, διαδικασία. Σχηματισμός τόξου πλάσματος στο μεταλλικό φύλλο, ποια ενέργεια μεταφέρεται, οξυγόνο, άζωτο, αργό και, εάν χρειάζεται, διαφορετική; με αέριο, κοπή φύλλου πλάσματος Περνά από μια μικρή τρύπα στον πυρσό της οποίας η άκρη είναι ένα ακροφύσιο. εμφανίζεται με Στη συνέχεια, μια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την πηγή ενέργειας αναμιγνύεται και υπόκειται σε υψηλή πίεση. συνδυάζεται με αέριο, το οποίο οδηγεί στη διαδικασία κοπής μεταλλικών φύλλων που συνήθως αναφέρεται ως «πίδακας πλάσματος». Ο πίδακας πλάσματος εκτοξεύει το κομμάτι μεταλλικού φύλλου που πρόκειται να κοπεί. γρήγορη διάτρηση λιώσει ανατινάζει το υλικό. Η κοπή λαμαρίνας με πλάσμα και οξυγόνο μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως περίπου 2300 °C.

Κοπή λαμαρίνας Plasma Istanbul

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά που μπορούν να κοπούν με κοπή πλάσματος. υλικό υπάρχει. Φυσικά, η κοπή λαμαρίνας έρχεται πρώτη.

Τα κύρια υλικά που μπορούν να κοπούν στην κοπή πλάσματος είναι:

  • Κοπή αλουμινίου με πλάσμα
  • Κοπή χάλυβα με πλάσμα
  • Κοπή λαμαρίνας γαλβανισμένη με πλάσμα
  • Κοπή λαμαρίνας με πλάσμα
  • Κοπή λαμαρίνας Dkp Plasma
  • Κοπή ανοξείδωτου φύλλου με πλάσμα
  • Κοπή πλάκας χαλκού πλάσματος
  • Κοπή πλάσματος ορείχαλκου
  • Επίπεδη κοπή φύλλου Plasma

Η κοπή πλάσματος γίνεται στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκεται στο Dudullu της Κωνσταντινούπολης. Κοπή φύλλων πλάσματος τιμές Κωνσταντινούπολης; Μπορείτε να μας καλέσετε για.

el????????