Ceiling C profile prices?

Aç?k profil, alç?pan duvar profili, açl?pan içi duvar profili, alç?pan birle?tirme profili

Tavan c profil fiyatlar?

Tavan c profil üretimi kendi roll form makinalar?m?zla yapmaktay?z. Tavan c profil fiyatlar? galvaniz sacdan imal edilmektedir.  Tavan imalat? profilleri aras?nda en çok tercih edilen  modelli profillerdir. Tavan uygulama esnas?nda kullan?lan tavan profilleri genellikle 0,50 mm ve 0,60 mm den üretilmektedir. tc profili olarak da adland?r?lan tavan profilleri farkl? formalarda olabilmektedir.

Tavan C profil ebatlar?

Tavan c profili üretimi kal?nl?klar?

  • 0.40mm
  • 0.50mm
  • 0.60mm

Tavan C profil a??rl?klar?

  • 0,495 kg (0,50 mm – 3 mt)
  • 0,593 kg (0,60 mm – 3 mt )

Ceiling C profile paket adetleri

  • 0,50 mm 12 adet
  • 0,60 mm 12 adet

?stanbul tavan c profili fiyatlar?

  • 0,50 mm (Galvaniz sac fiyatlar?na göre belirlenmektedir)
  • 0,60 mm (Galvaniz sac fiyatlar?na göre belirlenmektedir)
en_USEnglish