Abreviaturas de Elementos

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Carbón
Minnesota Mangan
PAGS Fosfor
S Kükürt
Si Silicio
Obtener Alüminyum
C Bak?r
norte Azot
O Oksijen
H Hidrojen
Ca Kalsiyum
ti Titanyum
V Vanadyum
cr Krom
Ni Nikel
ANTES DE CRISTO Molibden
nótese bien Niyobyum (Kolombiyum)
B Bor
Sn Kalay
Fe Demir
Zn Çinko
Pb Kur?un
As Arsenik
W Volfram (Tungsten)
Zr Zirkonyum
Ra Akma mukavemeti
Rmetro Çekme mukavemeti
Rp0.2 Yüksek s?cakl?kta akma mukavemeti
BH2 Is?tmadan sonra akma
mukavemetindeki art?? miktar?
A Uzama (%)
A5 Uzama (L= 5.65x?S0)
A50 Uzama (L= 50 mm)
A80 Uzama (L= 80 mm)
A100 Uzama (L= 100 mm)
A200 Uzama (L= 200 mm)
S0 Test çubu?unun kesit alan? (mm²)
L0 Test çubu?unun ilk ölçü uzunlu?u
D Nominal kal?nl?k (mm)
t Ton
r Kal?c? uzama oran?
n Uzama sertle?mesi üssü
Ra Yüzey pürüzlü?ü (µm)
Golpe Darbe testi
KVC Darbe enerjisi, joule (J)
S?c. Test s?cakl??? (?C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yar?çap?
kmç Katlama mandrel çap?
en. Enine test çubu?u
boy. Boyuna test çubu?u
HRB Rockwell-B sertli?i
mín. En az
máx. En çok
= E?it
< Küçük
? Küçük veya e?it
> Büyük
? Büyük veya e?it
es_ESEspañol