ورق سقف – روکش نما

ÇATI SACI- trapez sac

ورق سقف – مواد روکش نما

 

ورق سقف یا ورق های ذوزنقه ای شکل با توجه به ساختار و محل استفاده خود دارای تغییرات مدل هستند. مواد ورق سقف را می توان در اندازه های مختلف و همچنین گزینه های رنگی تولید کرد. دلیل نامگذاری ورق های سقف به ورق ذوزنقه ای این است که از فولاد ذوزنقه ای از انگلیسی به زبان ما آمده است.

مواد تولید ورق سقف:

  • ورق گالوانیزه
  • ورق گالوانیزه رنگ شده

دلیل اینکه ورق های سقف از ورق های گالوانیزه تولید می شوند این است که عمر بدون خوردگی ورق های گالوانیزه با توجه به ضخامت پوشش سطح بسیار زیاد است. یک ورق گالوانیزه متوسط می تواند 10 سال بدون زنگ زدگی دوام بیاورد. در اینجا میزان پوشش گالوانیزه یعنی مقدار روی در هر متر مربع نیز باعث افزایش ضریب حفاظت در برابر خوردگی می شود. به عبارت دیگر میزان پوشش گالوانیزه نیز طول عمر ورق ذوزنقه ای شکل را تعیین می کند.

مدل های ورق سقف

ورق های سقفی را می توان در مدل های مختلف تولید کرد.

  • ورق ذوزنقه ای بتنی
  • ورق ذوزنقه ای سقف
  • ورق ذوزنقه ای روکش نما
  • متریال ایوان گاراژ ورق ذوزنقه ای

وی بیان کرد: ورق ذوزنقه ای از ورق گالوانیزه و ورق گالوانیزه رنگ شده تولید می شود. رول گالوانیزه ورق های سقف ذوزنقه ای که در طول دلخواه از ورق ها قابل تولید هستند، عموماً از 2 متر تا 12 متر قابل تولید هستند. کوتاه ترین اندازه توصیه شده برای ورق های سقف 2 متر است.

ÇATI SACI- trapez sac
ورق سقف، ورق سقف- ورق ذوزنقه ای

وزن ورق سقف

توجه: با توجه به ابعاد ورق سقف که 1 متر را پوشش می دهد داده می شود. با توجه به ضخامت و پوشش متفاوت است. حدود کیلوگرم است.

 

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی