Elementtien lyhenteet

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kemiallisista alkuaineista käytetyt lyhenteet ja symbolit
Symbolielementti
C Hiili
mn mangaani
P Fosfori
S Rikki
Si Pii
Saada Alumiini
C Kupari
N Typpi
HÄN Happi
H Vety
Ca Kalsium
Ti Titaani
V Vanadiini
kr Kromi
Ni Nikkeli
B.C Molybdeeni
Huom Niobium (kolumbium)
B Boori
Herra. tina
Fe Rauta
Zn Sinkki
pb Luoti
ässä Arseeni
W Volframi
Zr Zirkonium
Rto myötöraja
Rm Vetolujuus
Rp0.2 Korkean lämpötilan myötölujuus
BH2 Virtaa lämmityksen jälkeen
voiman lisäyksen määrä
A Venymä (%)
A5 Pidentymä (L= 5,65x√S0)
A50 Pidentymä (L= 50mm)
A80 Pidentymä (L= 80mm)
A100 Pidentymä (L= 100mm)
A200 Pidentymä (L= 200mm)
S0 Testisauvan poikkileikkausala (mm²)
L0 Testitangon alkuperäinen mittauspituus
D Nimellispaksuus (mm)
t Ton
r Pysyvä venymisnopeus
n Venymäkovettuva eksponentti
Ra Pinnan karheus (µm)
Vallankaappaus Iskutesti
KVc Iskuenergia, joulea (J)
temp. Testilämpötila (˚C)
Taitettava taittotesti
kmy Taittuvan karan säde
kmch Taittuvan karan halkaisija
suurin osa. poikittainen testitanko
koko. Pituussuuntainen testitikku
HRB Rockwell-B kovuus
min. Vähiten
max. Suurin osa
= Sama
< Pieni
pienempi tai yhtä suuri
> Suuri
suurempi tai yhtä suuri
virhe: Sisältö on suojattu!!
fiSuomi