Elementler için Kullan?lan K?saltmalar

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Hiili
mn mangaani
P Fosfori
S Kükürt
Si Pii
Saada Alüminyum
C Bak?r
N Typpi
HÄN Happi
H Vety
Ca Kalsium
Ti Titaani
V Vanadiini
kr Kromi
Ni Nikkeli
B.C Molybdeeni
Huom Niobium (kolumbium)
B Boori
Herra. tina
Fe Rauta
Zn Çinko
pb Kur?un
ässä Arseeni
W Volframi
Zr Zirkonium
Rto myötöraja
Rm Çekme mukavemeti
Rp0.2 Yüksek s?cakl?kta akma mukavemeti
BH2 Is?tmadan sonra akma
mukavemetindeki art?? miktar?
A Venymä (%)
A5 Pidentymä (L= 5.65x?S0)
A50 Pidentymä (L= 50mm)
A80 Pidentymä (L= 80mm)
A100 Pidentymä (L= 100mm)
A200 Pidentymä (L= 200mm)
S0 Test çubu?unun kesit alan? (mm²)
L0 Test çubu?unun ilk ölçü uzunlu?u
D Nominal kal?nl?k (mm)
t Ton
r Kal?c? uzama oran?
n Uzama sertle?mesi üssü
Ra Yüzey pürüzlü?ü (µm)
Vallankaappaus Iskutesti
KVc Iskuenergia, joulea (J)
S?c. Test s?cakl??? (?C)
Taitettava taittotesti
kmy Katlama mandrel yar?çap?
kmç Katlama mandrel çap?
suurin osa. Enine test çubu?u
koko. Boyuna test çubu?u
HRB Rockwell-B sertli?i
min. Vähiten
max. En çok
= E?it
< Küçük
? Küçük veya e?it
> Büyük
? Büyük veya e?it
fiSuomi