Produzione di profili per pareti in cartongesso zincato? Istanbul

istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat

Produzione di profili per pareti in cartongesso zincato? Istanbul

Galvanizli Alç?pan Profil imalat? ?stanbul tesisimizde bir çok produzione di profili aperti yapmaktay?z. 
?malat?n? yapt???m?z alç?pan profilleri :

 • Profilo a parete u 0,30 mm
 • Profilo a parete u 0,35 mm
 • Profilo a parete u 0,40 mm
 • Profilo a parete u 0,45 mm
 • Profilo a parete u 0,50 mm
 • Profilo a parete u 0,60 mm
 • Profilo a parete c 0,30 mm
 • Profilo a parete c 0,35 mm
 • Profilo a parete c 0,40 mm
 • Profilo a parete c 0,45 mm
 • Profilo a parete c 0,50 mm
 • Profilo a parete c 0,60 mm

Ya da ?stanbul Alç?pan Duvar Profili ?malat? yapt???m?z profillerin ebatlara göre da??l?m? :

 • Profilo parete u 50
 • Profilo parete u 75
 • Profilo parete u 100
 • parete c profilo 50
 • parete c profilo 75
 • parete c profilo 100

 

Alç?pan Duvar c profili

 

Duvar c profilleri geni?lik ölçülerine göre isimlendirilirler.
Örne?in duvar c 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekir.
E?er yanl?? duvar c profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar u profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar c profilleri ayn? ebatta duvar u profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar c profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar u profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

tavan-u-profili-imalat
produzione di profili a U per soffitti

Alç?pan Duvar c profili 50 ebatlar?

 • Profilo a parete C 50
 • Dimensioni: 42×48,8×42 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar C 50 profili a??rl?klar?

 • Parete c 50 0,40 mm : 0,446 kg/m
 • Duvar c 50 0,45mm : 0,502 kg/mt
 • Parete c 50 0,50 mm : 0,557 kg/m

 

Duvar c 50 profili uzunluklar? 3 mt dir. Duvar c 50 profili paketlerinde 24 adet profil bulunmaktad?r. Her bir duvar c 50 paketinde 72 mt alç?pan profili bulunmaktad?r. Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar c 50 profili üzeri desenli bir profillerdir.

Alç?pan Duvar c profili 75 ölçüleri

 • Profilo a parete C 75
 • Dimensioni: 42×73,8×42 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar C 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar c 75 0,40 mm : 0,521 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,586 kg/mt
 • Parete c 75 0,50 mm : 0,652 kg/m

Alç?pan duvar profili 75 lik ebatlar?na bakt???m?zda zemin geni?li?i 73 mm dir. Yan kenar uzunluklar? 42 mm gelmektedir.

Alç?pan Duvar C profili 100 ölçüleri

 • Profilo a parete C 100
 • Dimensioni: 42×98,8×42 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar C 100 profili a??rl?klar?

 • Parete c 100 0,40 mm : 0,521 kg/m
 • Parete c 100 0,45 mm : 0,586 kg/m
 • Parete c 100 0,50 mm : 0,652 kg/m

Duvar u profilleri farkl? kal?nl?k ve geni?liklerde olabilirler.
Örne?in duvar u 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekti?idir.
E?er yanl?? duvar u profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar c profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar u profilleri ayn? ebatta duvar c profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar u profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar c profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

Alç?pan Duvar u profili 50 ölçüleri

 • Profilo a U a parete 50
 • Dimensioni: 27,5x50x27,5 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar U 50 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 50 0,40 mm : 0,327 kg/mt
 • Duvar u 50 0,45mm : 0,367 kg/mt
 • Parete u 50 0,50 mm : 0,408 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 75 ölçüleri

 • Profilo a U a parete 75
 • Dimensioni: 27,5x75x27,5 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar U 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 75 0,40 mm : 0,408 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,459 kg/mt
 • Parete c 75 0,50 mm : 0,510 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 100 ebatlar?

 • Profilo a U da parete 100
 • Dimensioni: 27,5x100x27,5 mm
 • Lunghezza L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informazioni sulla confezione (pz): 8
 • Informazioni Pacchetto (mt): 24

Alç?pan Duvar U 100 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 100 0,40 mm : 0,484 kg/mt
 • Duvar c 100 0,45mm : 0,544 kg/mt
 • Parete c 100 0,50 mm : 0,604 kg/m

Duvar u profili ile duvar c profili içiçe geçmesi sebebiyle birlikte kullan?l?rlar. Alç?pan duvar profillerinin yan? s?ra ayr?ca tavan profili olarak imalat?m?z vard?r.

Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar profili ile tavan profil kal?nl?k ve ebatlar? birbirinden farkl?d?r.

it_ITItaliano