Cnc 레이저 절단, Cnc 시트 레이저 절단 계산, Cnc 레이저 절단 가격

레이저 절단, 레이저 판금 절단, 레이저 금속 절단 이스탄불, 레이저 금속 절단 dudullu, 레이저 판금 절단 İkitelli

Endüstride metal kesme işleme süreci
optimum olması için her gün daha fazla cnc lazer kesim kullanılmaktadır.
Cnc lazer Kesme en yaygın metal kesim yöntemidir.
Cnc Lazer kesim için
ilk cihazlardan biri
1960’ların başında denenmiştir.
Cnc lazer kesim yönteminin başarısı ile
hem ekonomi hem de teknolojik olarak fayda sağlaması üzerine yaygınlaşmıştır. Cnc lazer kesim kalitesi, doğruluğu ve
alternatif sac kesme yöntemlerine göre hızından kaynaklı tercih edilmektedir. Cnc lazer Kesme, kaynak, delme, ısıl işlemler bu makinalarda yapılabilmektedir. Cnc lazer kesim gün geçtikçe daha çok tercih edilen makine parkur ürünlerindendir.

CNC LAZER KESİM YÖNTEMİ

Cnc lazer kesim yöntemi ile kesici uç
odaklanabilen lazer ışını
son derece küçük yüzeye yüksek
enerji yoğunluğu vermektedir. Cnc lazer kesiminde lazer ışını yüksek yoğunluk ile malzeme yüzeyine temas eder ve kesme işlemi başlar, Sac kesim de sac yüzeyinde herhangi bir zarar gelmezken malzeme kesme kenarı
yüksek hassasiyete sahiptir. CNC 레이저 절단 물가 oynar başlıklar ile açılı veya 3d kesim dediğimiz plaka haricinde farklı malzemelerin kesiminde de kullanılmaktadır. H profil kesimi ya da Kaynaksız boru kesimi gibi bir çok çelik ya da metal malzeme lazer kesimi mümkündür.

CNC LAZER KESİM HESAPLAMA FORMÜLÜ

Teknolojinin hızlı gelişimi ve
üretim ekipmanları ve arttırılmış olması ile Cnc lazer kesim sektörü de uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bazı yazılım
uygulamaları ile karmaşık olan cnc lazer kesim hesaplaması matematiksel modeli ve bazı giriş parametreleri kolaylaşmaktadır. Cnc lazer kesim maliyet modeli analizi aşağıda verilmiştir.

CNC Lazer kesimde ortak parametreler
ve semboller şu şekildedir:

n – yapılan parça sayısı
ns – bölüm başına kesim sayısı
Lcut – bir parça için kesme uzunluğu, mm
Nsm – vardiyalı çalışan sayısı
Pr –
vardiyalı çalışanların sayısı, RSD / s
PM – Yatırım Yapılmış Sermaye
p – zaman verimliliği,%
nh – vardiya başına yıllık saat sayısı, h
TM – Makinenin ömrü, amortisman
zaman
Uluslararası – yıllık faiz
Ins – Sigorta
S – gerekli alan m2
Pz – kiralama alanı maliyeti, RSD / m2
Im – bakım, yatırılan sermayenin yüzdesi
yılda
Tpr – hazırlık süresi (programlama)
Pel – elektrik fiyatları din / kWh (TL / kWh)
El – elektrik tüketimi, kW
vcut – kesme hızı, m / dak
Çay kaşığı – kesme hazırlık süresi, saniye
nml – püskürtme ucu sayısı
Tml – nozul yaşı, h / nozul
PML – bir meme, RSD / meme fiyatı

Cnc lazer kesim genel maliyet hesaplaması

Elektrik maliyetleri Cel = El Pel, RSDh (TL / s):
Faiz gideri Cint = Cc 0,5 Int 0,01
Yıllık RSD (TL / yıllık)
İtfa maliyeti Kam = Pm / Tm
Yıllık RSD (TL / yıllık)
Çalışma saatleri nr = nh p Nsm
0,01 sa
Sigorta masrafları Cins = Pm Ins 0,01
Yıllık RSD (TL / yıllık)
Maliyet alanı Cs = S Pz 12 RSD / yıllık
(TL / yıl)
Bakım maliyetleri Co = Pm Im 0,01 RSD
/ yıllık (TL / yıllık)
Saat başına ekipman maliyeti Cm = (Cint +
Kam + Cins + Cs + Co) / nr RSD / s (TL / s)
Bir kafadaki nozül tüketimi Hml = 1
/ Tml RSD / s (TL / s)
Maliyet memesi Cml = Hml Pml nml RSD / sa (TL / sa)
Kesim toplam uzunluğu LUcut = n Lcut m
Toplam hazırlık süresi ve öncesi hareket
kesme TUsp = (ns Tsp n) / 3600 saat
Toplam kesme süresiTUcut = (LUcut / (vcut 60) + TUsp) / nml h
Toplam kesme süresi (lazer) TUcut = LUcut / (vcut
60) + TUsp h
Toplam işgücü maliyeti CUr = Pr (Tpr + TUcut) RSD
(TL)
Toplam elektrik maliyeti CUel = Cel
TUcut RSD (TL)
Makinenin toplam maliyeti CUm = Cm TUcut
RSD (TL)
Memenin toplam maliyeti CUml = Cml TUcut
RSD (TL)

CNC Lazer işlemi:

Century lens, Zaman / lens- Tl
Fiyat lensleri – Pl
Çalışma gazının fiyatı, RSD / m3 (TL/ m3 )- Prg
Çalışma gazı tüketimi, l / dak – Qrg
Lazer gazının fiyatı, RSD / m3 (TL/ m3)- Plg
Lazer gazı tüketimi, 1 / dak – Qlg
Gaz maliyeti, RSD / s (TL/ saat)
Gaz, lens / saat tüketimi
Lens RSD / saat maliyeti (TL/ saat)
Toplam gaz maliyeti, RSD (TL)
Lensin toplam maliyeti, RSD (TL)
Toplam maliyet kesme, RSD (TL)

CNC Lazer Kesim Maliyetleri

Günümüz metal işleme endüstrileri
maliyet hesaplanmasında sürekli benzer sorunlar yaşamaktadır. Özellikle cnc lazer kesim müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek konusunda.
Ayrıca cnc lazer kesilecek sac malzemenin
parça tasarımı, optimizasyonu ve izlenmesi
teknik üretimin yanı sıra
dokümantasyon gibi konularda cnc lazer kesim yazılımları hayat kurtarmaktadır. Yazılımın İşlevi
doğru yapabilmesi için eksiksiz bilgi sağlamalıdır.
Çoğu zaman eksik bilgiler yüzünden cnc lazer kesim hesaplaması yanlış çıkabilektedir. Cnc lazer kesim de tek bir parametrenin değişiminin bütün hesaplamayı etkileyeceğini düşünürsek her bir değişken bizim için önemlidir.
Cnc lazer kesim fiyatları yüksek çıkıyorsa sorunu çözmek için
etkileyen tüm faktörleri dikkate alarak tekrar hesaplama yapın. Cnc lazer metal kesimin amacı zamandan kazanmak,
teknolojik ve ekonomik analiz,
maliyet düşürmek, verimliliği arttırmaktır.

CNC LAZER KESİM FİYATLARI

아래 표는 두께의 금속판을 레이저로 얼마만큼 절단할 것인지를 예시로 나타낸 것입니다. 레이저 절단 가격 cm/sn göre hesaplandığını 우리는 언급했다. 레이저 판금 절단과 레이저 알루미늄 절단은 구조가 다르기 때문에 cnc 레이저 절단에 소요되는 시간은 동일한 비율로 다릅니다.

레이저 금속 절단 가격

이스탄불 레이저 절단, 두둘루 레이저 절단, 2선 레이저 절단, 판금 레이저 절단
이스탄불 레이저 절단, 두둘루 레이저 절단, 2선 레이저 절단, 판금 레이저 절단, 금속 레이저 절단, Dudul을 사용한 레이저 판금 절단, 2선 레이저 판금 절단

Lazer kesim makineleri boyutları

레이저 절단 makineleri standart olarak

1200mm x 2500mm
1500mm x 3000mm
2000mm x 3000mm

크기가 다를 수 있습니다. 우리가 사용할 판금 판 크기도 이 레이저 절단기의 치수에 따라 결정됩니다.

시트 플레이트 표준 치수

1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
1250mm x 2500mm
1500mm x 3000mm

오류: 콘텐츠가 보호됩니다!!
ko_KR한국어