Gəmi boşqab qiymətləri

gemi-saci-fiyatlari

Məlumdur ki, gəmiqayırmada poladdan istifadə Qızıl Buynuz tərsanəsində başlamışdır.

gəmi vərəq istehsalçıları

ERDEMİR Türkiyədə gəmilərdə istifadə olunan xüsusi gəmi poladları istehsal edir. Gəmi boşqab qiymətləri həm Erdemir, həm də Ukrayna və Rusiya kimi xarici istehsalçıların təyin etdiyi qiymətlərə görə müəyyən edilir. Təbii ki, dəmir-polad istehsalçıları gəmi vərəq qiymətlərini müəyyən edərkən müəyyən meyarlara və xərclərə görə qiymət verirlər.

Gəmi lövhə qiymətləri təyin edilərkən prioritet xammal olan hurda, dəmir filizi və ya slab qiymətləri.

Bu yazı 0ə dərc edilib və 0ə qeyd edilib.
xəta: Məzmun qorunur !!
azAzərbaycan dili