Þyngdarútreikningur úr ryðfríu stáli

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

Paslanmaz çelik sac a??rl?klar? plaka ebatlar?na göre belirlenmektedir. çeli?in özgül a??rl??? :7,85 olarak baz al?nmaktad?r. Buna göre 1 mm kal?nl?kta 1 metre geni?likte ve 2 metre uzunlukta ryðfríu laki plaka a??rl??? takribi 16 kg gelmektedir.Paslanmaz çelik sac plaka a??rl?k hesaplama formülü ?u ?ekildedir.

(Kal?nl?k x Geni?lik x Boy x 7,85 )/1000000 = Kg

[auðkenni töflu=4 /]
310-kalite-paslanmaz
310 gæða-ryðfrítt

Paslanmaz sac a??rl?k hesab? Formül: Uzunluk (m) x Geni?lik (m) x Kal?nl?k (mm) x 7.80. Bu araç, paslanmaz çelik sac, levha veya dairenin a??rl???n? hesaplamak için kullan??l?d?r.

Paslanmaz Çelik Sac A??rl?k hesaplama formülü

Bu araç, paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplamak için tasarlanm??t?r. Her bir sayfa boyutu için hesaplama a?a??daki gibidir:

Bu arac? kullanarak paslanmaz sac?n toplam a??rl???n? girin. Web sayfas? ç?kt? alanlar?nda görüntülenen hesap makinesi hesaplama verileri.

ryðfríu laki ?n a??rl??? a?a??daki ?ekilde hesaplanabilir. A?a??daki veri boyutuna sahip nikel çelik malzeme ve paslanmaz çelik sac için bir örnek kullan?yoruz: Uzunluk = 2000mm (2m), Geni?lik = 1000mm, Kal?nl?k = 0,5 mm, A??rl?k Hesaplama: A??rl?k (g) = (2000

316-kalite-paslanmaz
316 gæða-ryðfrítt

Bu araç, paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplamak için kullan?l?r. Bu hesap makineleri, nikel ala??mlar? ve titanyum dahil olmak üzere herhangi bir paslanmaz veya demir d??? metal için kullan?labilir.

Bu sayfa, uzunluk, geni?lik ve kal?nl?k olarak verilen bir paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplar.

Sac a??rl??? hesaplamas? a?a??daki çelik türleri için mevcuttur: 0,4-10,0 mm kal?nl???nda ve 1000-2000 mm geni?li?inde çelik saclar; 10.0-16.0 mm kal?nl???nda ve 1500-2000 mm geni?li?inde çelik saclar; 0,50-3,00 mm kal?nl???nda, 100 – 1800 mm geni?li?inde çelik ?eritler

paslanmaz-celik-turleri
ryðfríu stáli-ferðir

Bu uygulama, bir sayfan?n a??rl???n? hesaplar. Örne?in, 6′ x 3′ x 1/2″ bir çelik levhan?n a??rl???n? hesaplay?n. A??rl?k hem metrik hem de ?ngiliz ölçülerinde görüntülenecektir.

Bu Hesap Makinesi, bir malzeme tabakas?n?n a??rl???n? hesaplamak için kullan?labilir. Önce malzemenin kal?nl???n? inç olarak ve malzeme tipini seçmek için a?a?? aç?l?r menüleri kullan?n. Bundan sonra, sadece baz? temel ölçümleri doldurun ve malzemenin ne kadar a??rl??a sahip olaca??na dair bir tahmin alacaks?n?z. Ayr?ca, a??rl?k dönü?türme için iste?e ba?l? olarak pound veya fit kare ba??na bir fiyat girebilirsiniz.

Sac metal, ince düz bir parça haline getirilebilen herhangi bir metaldir. Saclar, paslanmaz çelik endüstrisinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Tipik olarak, bir paslanmaz çelik levha yakla??k 4 fit x 8 fit boyutundad?r ve yakla??k 500 pound a??rl???ndad?r. En yayg?n paslanmaz çelik dikmelere ba?vurman?z için a?a??da baz? çizelgeler sa?lad?k.

is_ISÍslenska